Hoe gaat Femke Strang Huidkliniek met de privacywetgeving om?

Wij brengen u graag op de hoogte van de manier hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Femke Strang Huidkliniek kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Femke Strang Huidkliniek en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Femke Strang Huidkliniek heeft verstrekt.

Femke Strang Huidkliniek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
• Uw geboortedatum
• Uw medische gegevens

Waarom Femke Strang Huidkliniek gegevens nodig heeft
Femke Strang Huidkliniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Femke Strang Huidkliniek uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang Femke Strang Huidkliniek gegevens bewaart
Femke Strang Huidkliniek bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Er is een mogelijkheid om uw gegevens in een inactief archief te plaatsen. Dit archief is onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Delen met anderen
Femke Strang Huidkliniek verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Femke Strang Huidkliniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Femke Strang Huidkliniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. U kunt via de pop-up melding op de website aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken die wij middels de website verkrijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@femkestranghuidkliniek.nl Femke Strang Huidkliniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Femke Strang Huidkliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Femke Strang Huidkliniek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt u daar van op de hoogte gesteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Femke Strang Huidkliniek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@femkestranghuidkliniek.nl

Femke Strang Huidkliniek is als volgt te bereiken:
Postadres: ECI 5A, 6041 MA Roermond
Vestigingsadres: ECI 5A, 6041 MA Roermond
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 66578175
Telefoon: 0475-576087
E-mailadres: info@femkestranghuidkliniek.nl